Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
266 Опрема за димничарске услуге
267 јавна набавка правних услуга 09.03.2015 - 12:00
268 јавна набавка правних услуга 09.03.2015 - 12:00
269 УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00
270 Опрема за димничарске услуге 16.02.2015 - 12:00

Pages