Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
211 јавна набавка правних услуга 09.03.2015 - 12:00
212 УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00
213 Опрема за димничарске услуге 16.02.2015 - 12:00
214 Јавна набавка опреме за димничарске услуге 16.02.2015 - 12:00
215 УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00

Pages