Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
21 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА - ПАРТИЈА БР.1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ
22 УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА- ПАРТИЈА БР.2 УСЛУГЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊАНИХ ЗГРАДА
23 УСЛУГА ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА И ЛИЦЕНЦИРАЊА
24 УСЛУГА ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА И ЛИЦЕНЦИРАЊА 24.09.2018 - 12:00
25 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА

Pages