Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
61 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАЗИВА ЗА ВОЗНИ ПАРК
62 ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
63 УСЛУГА ОСИГУРАЊА
64 УСЛУГА ОСИГУРАЊА 28.03.2018 - 12:00
65 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

Pages