Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
1 УСЛУГА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ДИЗАЛИЦОМ
2 УСЛУГА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ДИЗАЛИЦОМ 26.09.2018 - 12:00
3 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА - ПАРТИЈА БР.1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ
4 УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА- ПАРТИЈА БР.2 УСЛУГЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊАНИХ ЗГРАДА
5 УСЛУГА ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА И ЛИЦЕНЦИРАЊА

Pages